Aktiviteter

Datum Aktivitet
2020
23/11Årsmöte kl. 19.00
OBS! INSTÄLLT!
Klubbens styrelse har beslutat att skjuta upp årsmötet till i vår på grund av utökade restriktioner för att hantera Covid-19. Vi är medvetna om att detta strider mot stadgarna, men hälsan måste gå före. Kallelse kommer att skickas ut i god tid, men en tanke är att slå ihop årsmötet med vårmötet. 
2021
15/1Sista dag för betalning av medlemsavgift
31/1Sista dag anmälan intresse av båtplats
1/2Styrelsemöte 1 kl 19.00
1/3Styrelsemöte 2 kl 19.00
31/3Sista dag för betalning av hamnavgift
12/4Styrelsemöte 3 kl 19.00
25/4Årsmöte/vårmöte kl 12.00. Därefter städning.
7/6Styrelsemöte 4 kl 18.00
6/9Styrelsemöte 5 kl 19.00
27/9Höstmöte kl 19.00
13/11Styrelsemöte 6 kl 19.00
29/11Årsmöte kl 19.00