Aktiviteter

Datum Aktivitet
2023
15/1Sista dag för betalning av medlemsavgift
6/2Styrelsemöte 1 kl 19.00
6/3Styrelsemöte 2 kl 19.00
3/4Styrelsemöte 3 kl 19.00
24/4Vårmöte kl 19.00
1/6Sista dag för betalning av hamnavgift (preliminärt)
5/6Styrelsemöte 4 kl 18.00
4/9Styrelsemöte 5 kl 19.00
25/9Höstmöte kl 19.00
6/11Styrelsemöte 6 kl 19.00
28/11Årsmöte kl 19.00