Styrelse & Funktionärer

ORDFÖRANDE
Lars Zackrisson, 070-480 7581, lasse.zakrisson@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Olle Ljungberg, 070-952 60 00, olle.ljungberg@hydmos.se

KASSÖR
Dag Holmström, 070-465 8990, dagholmstrom@gmail.com

SEKRETERARE
Anders Hörding, 070-294 8930, anders.hording@gmail.com

VICE SEKRETERARE
Lena Wadman, 070-857 63 45, wadmanlena@hotmail.com

VARVSCHEF
Roland Erixon, 070-835 8809, rolanderixon@yahoo.com

VICE VARVSCHEF
Håkan Bäckström, 070-657 0511 

HAMNKAPTEN
Tage Eriksson, 076-830 7636, tage.eriksson@telia.com

VICE HAMNKAPTEN
Robert Mader, 073-626 0654, mader99@hotmail.com

KLUBBMÄSTARE
Lena Johansson, 070-891 5262, bolenajohansson@tele2.se

VICE KLUBBMÄSTARE
Jan Gustavsson, 070-600 4880, janne@tranebergsstugan.se

STYRELSESUPPLEANT
Pål Selander, 070-583 3919, palselander@ownit.nu

STYRELSESUPPLEANT
Björn Hedbom, 073-421 9443, b_hedbom@hotmail.com