Välkommen till Lilla Essinge Båtklubb

Lilla Essinge Båtklubb är den äldsta av båtklubbarna på Lilla Essingen, bildad 1926 av anställda vid AB Primus. Klubbens nuvarande klubbhus ligger på den plats där Primus verkstäder uppfördes 1906-07. Första klubbhuset byggdes 1936 med billådor och annat trävirke av hantverkskunniga klubbmedlemmar. Det huset står kvar men används nu som verkstad. Det nuvarande, grönmålade klubbhuset uppfördes i början av 1980-talet. Klubben huserar ett 50-tal segelbåtar och motorbåtar. Dessutom bedriver S:t Görans sjöscoutkår sin verksamhet hos Lilla Essinge Båtklubb.

Källa: Essingeöarnas Hembygdsförening
https://www.hembygd.se/essingeoarna/page/10203

Aktiviteter

Datum Aktivitet
2020
23/11Årsmöte kl. 19.00
OBS! INSTÄLLT!
Klubbens styrelse har beslutat att skjuta upp årsmötet till i vår på grund av utökade restriktioner för att hantera Covid-19. Vi är medvetna om att detta strider mot stadgarna, men hälsan måste gå före. Kallelse kommer att skickas ut i god tid, men en tanke är att slå ihop årsmötet med vårmötet. 
2021
15/1Sista dag för betalning av medlemsavgift
31/1Sista dag anmälan intresse av båtplats
1/2Styrelsemöte 1 kl 19.00
1/3Styrelsemöte 2 kl 19.00
31/3Sista dag för betalning av hamnavgift
12/4Styrelsemöte 3 kl 19.00
25/4Årsmöte/vårmöte kl 12.00. Därefter städning.
7/6Styrelsemöte 4 kl 18.00
6/9Styrelsemöte 5 kl 19.00
27/9Höstmöte kl 19.00
13/11Styrelsemöte 6 kl 19.00
29/11Årsmöte kl 19.00

Styrelse & Funktionärer

ORDFÖRANDE
Lars Zackrisson, 070-480 7581, lasse.zakrisson@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Olle Ljungberg, 070-952 60 00, olle.ljungberg@hydmos.se

KASSÖR
Dag Holmström, 070-465 8990, dagholmstrom@gmail.com

SEKRETERARE
Anders Hörding, 070-294 8930, anders.hording@gmail.com

VICE SEKRETERARE
Lena Wadman, 070-857 63 45, wadmanlena@hotmail.com

VARVSCHEF
Roland Erixon, 070-835 8809, rolanderixon@yahoo.com

VICE VARVSCHEF
Håkan Bäckström, 070-657 0511 

HAMNKAPTEN
Tage Eriksson, 076-830 7636, tage.eriksson@telia.com

VICE HAMNKAPTEN
Robert Mader, 073-626 0654, mader99@hotmail.com

KLUBBMÄSTARE
Lena Johansson, 070-891 5262, bolenajohansson@tele2.se

VICE KLUBBMÄSTARE
Jan Gustavsson, 070-600 4880, janne@tranebergsstugan.se

STYRELSESUPPLEANT
Pål Selander, 070-583 3919, palselander@ownit.nu

STYRELSESUPPLEANT
Björn Hedbom, 073-421 9443, b_hedbom@hotmail.com