Välkommen till Lilla Essinge Båtklubb

Lilla Essinge Båtklubb är den äldsta av båtklubbarna på Lilla Essingen, bildad 1926 av anställda vid AB Primus. Klubbens nuvarande klubbhus ligger på den plats där Primus verkstäder uppfördes 1906-07. Första klubbhuset byggdes 1936 med billådor och annat trävirke av hantverkskunniga klubbmedlemmar. Det huset står kvar men används nu som verkstad. Det nuvarande, grönmålade klubbhuset uppfördes i början av 1980-talet. Klubben huserar ett 50-tal segelbåtar och motorbåtar. Dessutom bedriver S:t Görans sjöscoutkår sin verksamhet hos Lilla Essinge Båtklubb.

Källa: Essingeöarnas Hembygdsförening
https://www.hembygd.se/essingeoarna/page/10203

Aktiviteter

Datum Aktivitet
2022
15/1Sista dag för betalning av medlemsavgift
15/1Sista dag anmälan intresse av båtplats
7/2Styrelsemöte 1 kl 19.00
7/3Styrelsemöte 2 kl 19.00
31/3Sista dag för betalning av hamnavgift
4/4Styrelsemöte 3 kl 19.00
25/4Vårmöte kl 19.00
13/6Styrelsemöte 4 kl 18.00
5/9Styrelsemöte 5 kl 19.00
10/9Höstmöte kl 12.00, därefter städning
7/11Styrelsemöte 6 kl 19.00
28/11Årsmöte kl 19.00

Styrelse & Funktionärer

ORDFÖRANDE
Lena Wadman, 070-857 63 45, wadmanlena@hotmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Olle Ljungberg, 070-952 60 00, olle.ljungberg@hydmos.se

KASSÖR
Dag Holmström, 070-465 89 90, dagholmstrom@gmail.com

SEKRETERARE
Anders Hörding, 070-294 89 30, anders.hording@gmail.com

VICE SEKRETERARE
Charlotte Wiberg-Gudmundsson, 070-555 57 50, lottawiberggudmundsson@gmail.com

VARVSCHEF
Roland Erixon, 070-835 8809, rolanderixon@yahoo.com

VICE VARVSCHEF
Håkan Bäckström, 070-657 0511 

HAMNKAPTEN
Christopher Holmlund, 070-321 95 90, christopher.holmlund@idealimpact.se

VICE HAMNKAPTEN
Robert Mader, 073-626 0654, mader99@hotmail.com

KLUBBMÄSTARE
Lena Johansson, 070-891 5262, bolenajohansson@tele2.se

VICE KLUBBMÄSTARE
Jan Gustavsson, 070-600 4880, janne@tranebergsstugan.se

STYRELSESUPPLEANT
Pål Selander, 070-583 3919, palselander@ownit.nu

STYRELSESUPPLEANT
Björn Hedbom, 073-421 9443, b_hedbom@hotmail.com